مراحل ثبت نام

  • - ثبت نام در وب سایت جشنواره
  • - تکمیل اطلاعات و ارسال آثار در پرتال